Wijkgerichte zorg | FOZL Werkgroep

Doelstellingen en activiteiten

Steeds meer zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen en chronisch zieken vindt plaats in hun eigen leefomgeving. Dat heeft gevolgen voor hen, maar ook voor zorgprofessionals waaronder fysiotherapeuten. Overleg en samenwerking spelen hierbij een belangrijke rol.

De algehele doelstelling van de werkgroep is de wijkgerichte zorg verder te optimaliseren. Deze wordt via de volgende doelstellingen en acties vormgegeven:

  • Inventarisatie met welke partijen wijkgerichte zorg geoptimaliseerd kan worden.
  • De positie van de fysiotherapeut binnen de wijkgerichte zorg in Oostelijk Zuid Limburg versterken.
  • Door middel van enquêtes inzicht verkrijgen in huidige activiteiten van FOZL praktijken ten aanzien van wijkgerichte zorg.
  • Beeldvorming toekomst van de zorg.
  • Lezing over regionalisering in de zorg.
  • Contact maken/versterken met stakeholders.

Notulen en activiteiten

De notulen en activiteiten van deze werkgroep zijn uitsluitend voor FOZL leden beschikbaar. Wil je deelnemen en je positie als fysiotherapeut in de regio Oostelijk Zuid Limburg versterken? Sluit je dan bij ons aan. 

 

Lid worden