NAH Netwerk

NAH Netwerk | FOZL Werkgroep

  

Fysiotherapie De Bundeling                                       FysioCentraal
Nicole Maas                                                                Mark Boosten
Sint Gregoriuslaan 1 A                                                 Nobelstraat 47
6442 AE  Brunssum                                                     6411 EK  Heerlen
045-5250116                                                                045-5713425
info@debundeling.nl                                                    info@FysioCentraal.com

Fysiotherapie Heerlen Noord                                     Fysio Regtop
Annemiek Pieters PT, MSc.                                          Paul Regtop
Navolaan 27                                                                Sint Franciscusweg 65 A
6413 CW  Heerlen                                                        6416 EV  Heerlen
045-5631865                                                                045-5713343
a.pieters@fthn.nl                                                         fysio@regtop.nl

Maatschap voor fysiotherapie Lamers                       Geriatriefysiotherapeut Dignita
Tjeerd Lamers                                                              Vicky Wetzels
Rosstraat 8                                                                  Grubbelaan 22
6271 BG  Gulpen                                                         6431 GH  Hoensbroek
043-4501881                                                                045-5464829 of 0640789133
t.lamers@home.nl                                                        v.wetzels@dignitazorg.nl

Fysiotherapie Schürmann                                          Fysiotherapie Van Veldhoven
Roderik Schürmann                                                      Paula Van Veldhoven
Pius XII Plein 2                                                            Dr. Martin Luther Kinglaan 177
6433 CZ  Hoensbroek                                                  6431 VL  Hoensbroek
045-5284400                                                                045-5216663
admin@fysiotherapieschurmann.nl                              info@fysiovanveldhoven.nl

Fysiotherapie Mijnes – van den Broek                       Meander (In d’r Pool)  
Thijs Dopper                                                                Mariola Wams
Gerard Boedijnstraat 9                                                 Kapellaan 2
6431 CX  Kerkrade                                                       6461 EH  Kerkrade
045-5457051                                                                045-5467546
info@fysiomijnes-vandenbroek.nl                                 MariolaWams@mgzl.nl

Fysiotherapie Nieuwenhagen                                     Fysiotherapie van Mierlo                   
Edith Reinartz
                                                              Roel Ramaekers                                  
Beuteweg 18                                                               Godfried Bomansstraat 23                   
6373 LL  Landgraaf                                                      6372 KP  Landgraaf                            
045-5312897                                                                045-5315817                                        
e.reinartz@fysiotherapie-nieuwenhagen.nl                     info@fysiotherapievanmierlo.nl

           
Janssen Fysiotherapie Vaals
Audrey Vandrey                                              
Maastrichterlaan 154 A                                               
6291 EW  Vaals                                                                      
043-3603389                                        
fysio@fysiotherapie-vaals.nl


Fysio Voerendaal                                                       Paramedisch Centrum Simpelveld
JLMC Frissen                                                              Remco Palmen en
Raadhuisplein 1 A                                                        Angelique van de Berg – van de Heuvel
6367 ED  Voerendaal                                                   Kloosterstraat 63
045-5750722                                                                6369 AB  Simpelveld
info@fysiovoerendaal.nl                                               045-5442494
                                                                                   info@paramedischcentrumsimpelveld.nl


Praktijk voor Fysiotherapie en                                   Circero Zorggroep
Manueeltherapie Wijlre
                                              Cindy Driessen
Inne Leibbrand
                                                              - St. Brigidastraat 3
Industrieweg 12 A                                                          6441 CR Brunssum
6321 BP  Wijlre                                                             - Postbus 149
045-345504243                                                               6440 AC  Brunssum
Fysiotherapiewijlre@home.nl                                          045-4002378 of 045-8001357
                                                                                     C.Driessens@cicerozorggroep.nl


Fysiotherapie Heerlen                                                Fysiotherapie Raadhuis – Hoofdstraat
Ingrid van de Kamp – Hofman                                       Stavros Kordalis
- Hesselleplein 9                                                          - Hoofdstraat 110
  6411 CG  Heerlen                                                         6432 GH  Hoensbroek
- Ovidiusstraat 117                                                       - Burg. Kessenplein 3 D
  6417 VV  Heerlen                                                         6431 KM  Hoensbroek
  045-5712405                                                               045-5630180
  vandekamp@fysiotherapie-heerlen.com                        info@fysiotherapie-hoofdstraat.nl


Fysiotherapie Keijsers                                                Offermans Fysiotherapie                    
Vincent de Vos                                                            Remco Offermans en Lisa Buttolo        
- Munstergeleen:                                                          - Burgemeester Kessenplein 3D           
  Raadhuisplein 4                                                           6431 KM Hoensbroek                        
  6151 CV  Munstergeleen                                            - Kouvenderstraat 111                         
- Termaar:                                                                      6431 HC Hoensbroek               
  Tiendstraat 10                                                            - Nieuwstraat 44                                  
  6343 CX  Klimmen                                                       6431 KV Hoensbroek                         
- Huisartsenpraktijk Klimmen:                                         045-220932
  Vrijthof 6                                                                      info@offermansfysio.nl
  6343  BM  Klimmen
  043-4073933
  vincent.devos@fysiotherapiekeijsers.nl

Eis NAH netwerk voor Fysiotherapeuten.

 

Criteria Fysiotherapeuten:

  • Scholing Neurorevalidatie bij CNA door Frans van de Brugge óf Neurorevalidatie door NPI óf master neurorevalidatie óf Neurorevalidatie in de eerste lijn door Ben van Cranenburgh, niet langer dan 5 jaar geleden met succes afgerond
  • Scholing Frans van de Brugge (Neurorevalidatie bij CNA) óf Geriatrische fysiotherapie óf Neurorevalidatie door NPI óf master neurorevalidatie
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als fysiotherapeut
  • Minimaal 5 NAH patiënten op jaarbasis behandelen, waarbij behandeling wordt ingezet in de eerste 2 jaar post-NAH
  • Keurmerk Fysiotherapeut/Keurmerk praktijk zijn óf ingeschreven staan in het centrale kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten
  • Op de hoogte zijn van de richtlijnen fysiotherapie, KNGF richtlijn beroerte, zorgstandaard CVA/TIA, zorgstandaard niet-aangeboren hersenletsel
  • De ontwikkelingen op het gebied van de richtlijnen actief volgen en bijstellen/actualiseren

 

Deelnemende paramedici leveren jaarlijks bewijs aan bij de ketencoördinator CVA keten Parkstad dat ze voldoen aan bovengenoemde kwaliteitscriteria.

De geschoolde therapeut behandelt zelf de NAH-cliënten. De therapeut mag de behandeling niet delegeren naar een stagiaire of een niet-geschoolde therapeut binnen de praktijk.

 

Controle

De controle /toetsing ligt bij de Fysiotherapeuten ( Remco Offermans, Edith Reinartz, Ingrid Bruinsma) en Ergotherapeut (Bram Coenen).  Bij goedkeuring worden deze doorgestuurd naar de keten coördinator van het NAH netwerk.  

Doelstellingen en activiteiten

De algehele doelstellingen van deze werkgroep is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling bij NAH en het versterken van de vertegenwoordiging van bij FOZL aangesloten praktijken.

Focus

Onze Focus is gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige, uniforme en transparante fysiotherapie voor patiënten met een NAH, waarbij wij samenwerken in ons netwerk Parkstad als ook met de bestaande netwerken o.a. de CVA keten Parkstad, Landelijk Kennisnetwerk CVA Nederland

 

Op

Wij willen dat de samenwerking binnen het  netwerk Paranet NAH OZL kwalitatief hoogwaardig is. Door de communicatie en kennisuitwisseling zowel tussen de eerste en tweede lijn als binnen het eerstelijns netwerk en adequate inzet van elkaars expertise. Daarnaast is ons streven dat iedereen met NAH de meest optimale zorg krijgt. Dit doen we door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholing. Door het faciliteren van een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en het transparant zijn van de fysiotherapeuten onderling.

 

1e lijns Zorg

Wij als netwerk Paranet NAH OZL willen middels werkafspraken uniformiteit in aanpak organiseren en implementeren bij naar huis terugkerende NAH-patiënten, en willen daarbij ontstane problemen ondervangen.

 

Lokaal

Wij willen met onze positie binnen paranet NAH OZL  Oostelijk Zuid Limburg van hoogwaardige  kwalitatief, uniforme en transparante fysiotherapie voorzien. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorg voor de NAH -patiënt in de 1e en 2e lijn is gewaarborgd..

Notulen en activiteiten

De notulen en activiteiten van deze werkgroep zijn uitsluitend voor FOZL leden beschikbaar.

 

 Lid worden