Intervisie | FOZL

Intervisie| FOZL

 

Doelstelling

FOZL-intervisie wil met onderlinge intervisie de individuele deskundigheid en de samenwerking tussen praktijken bevorderen van de bij haar aangesloten FOZL-leden.

 

  • FOZL-intervisie is een kwaliteitsinstrument in groepen van maximaal 8 deelnemers, waarbij met inzet van het geven van onderlinge feedback, deelnemende collegae c.q praktijken op veilige manier reflectie hun eigen handelen krijgen.
  • FOZL maakt uitsluitend gebruik  KNGF-gecertificeerde intervisie coaches
  • FOZL maakt gebruik van door het KNGF erkende modules welke inspelen op een veranderende zorgvraag, het nieuwe beroepscompetentie profiel en op data gestuurde resultaten.
  • FOZL-intervisie wordt goed gewaardeerd met positieve feedback:

 “Dit is precies waar intervisie over gaat: jezelf leren relativeren

 en reële doelen stellen in omvang, tijd en intensiteit!”

 "De manier van coachen en het prettige contact hebben mij doen besluiten ook dit jaar

 weer een intervisietraject te volgen ondanks dat er geen directe verplichting voor is.”

Focus

FOZL wenst intervisie in te zetten om de gezamenlijke kwaliteit van de FOZL-praktijken te verbeteren en de onderlinge cohesie en samenwerking te vergroten.

 

Op

FOZLIntervisie draagt bij aan deskundigheidsbevordering en het structureren van het fysiotherapeutisch handelen en verslaglegging.

Deelname aan FOZL-intervisie levert punten in het kwaliteitsregister op.

FOZL streeft ernaar om de geleverde inspanningen van de FOZL-praktijken t.a.v. kwaliteitsbevordering met de intervisie, onder de aandacht van de zorgverzekeraars te brengen en te borgen in hun onderlinge afspraken.

 

1e lijns Zorg

FOZL-Intervisie speelt in op veranderende zorgvraag, het nieuwe beroepscompetentieprofiel en data gestuurde resultaten(LDF) en leidt daarmee tot aantoonbare verbetering van kwaliteit, effectiviteit en doelmatig handelen.

 

Lokaal

Door het inzetten van intervisie als kwaliteitscriterium wil FOZL zijn regionale positie versterken met stakeholders en samenwerkingspartners

Door gebruik te maken van FOZL-intervisie onderscheiden FOZL praktijken zich t.o.v. niet-FOZL-praktijken in Oostelijk Zuid Limburg

 

Ben je lid?

Klik hieronder om je aan te melden.

 

Aanmelden Intervisie

 

Nog geen lid?

Profiteer van alle voordelen, waaronder intervisie via de FOZL intervisiecoach en sluit je bij ons aan.

 

Lid worden