FOZL-ZV | FOZL Werkgroep

FOZL-ZV| FOZL Werkgroep

 

Doelstellingen en activiteiten

FOZL en CZ  denken continu na over hoe de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de fysiotherapeutische zorg in Oostelijk Zuid Limburg verder verbeterd kan worden.

Focus

FOZL wil een prominente schakel zijn in de zorgketen tussen de meest belangrijke zorgverzekeraars in de OZL-regio (CZ en VGZ), de 2e lijn en onze patiënten.

 

Op

FOZL wil dat de meest belangrijke zorgverzekeraars in de OZL-regio (CZ en VGZ) ons financieel ondersteunen om de kwaliteitsverbetering gerealiseerd te krijgen.

Zonder deze investering is er onder de FOZL leden te weinig draagvlak om tijd (en dus geld) vrij te maken voor deze realisatie.

 

1e lijns Zorg

FOZL wil inzetten op het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in de OZL-regio, zodat de fysiotherapeutische zorg ook op lange termijn betaalbaar blijft.

 

Lokaal

FOZL wil een aansprekende partij zijn voor de meest belangrijke zorgverzekeraars in de OZL-regio (CZ en VGZ), waarbij de betreffende zorgverzekeraars bereid zijn te investeren in FOZL en we afspraken kunnen maken op regionaal niveau (die kunnen afwijken van landelijke afspraken) om de kwaliteit en betaalbaarheid van de fysiotherapeutische zorg in de OZL-regio te verbeteren en te waarborgen.

 

Notulen en activiteiten

De notulen en activiteiten van deze werkgroep zijn uitsluitend voor FOZL leden beschikbaar.

 

Lid worden