FOZL-CZ | FOZL Werkgroep

Doelstellingen en activiteiten

FOZL en CZ  denken continu na over hoe de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de fysiotherapeutische zorg in Oostelijk Zuid Limburg verder verbeterd kan worden.

Een van doelen van deze werkgroep is dat er bij de bij FOZL aangesloten praktijken over in 2017-2019 geen Beheersmodel Audits (BMA) worden afgenomen over de jaren 2016 tot en met 2018. Hiertoe zijn afspraken gemaakt, waaronder:

  • Het door FOZL zelf uitvoeren van visitaties van alle FOZL praktijken met een behandelindex > 120.
  • Het opleiden van intervisiecoaches.
  • Het ontwikkelen van een folder FOZL-CZ.
  • Evaluatie

Notulen en activiteiten

De notulen en activiteiten van deze werkgroep zijn uitsluitend voor FOZL leden beschikbaar.

 

Lid worden