Aanmelding ledenbijeekomst

Update: Onderstaande bijeenkomst is vanwege voorzorgsmaatregelen ivm corona afgelast. Nieuwe datum is 23 juni 2020

Beste FOZL-leden,

Namens het bestuur wil ik jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan de ledenbijeenkomst op dinsdag 24-03-2020 in Zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen

Aanvang: 19.30 uur

Agenda ledenbijeenkomst:

 

 Agenda:

  • Opening en welkom door de voorzitter
  • Goedkeuren notulen vorige ledenbijeenkomst
  • Activiteiten van bestuur en werkgroepen
  • Kritische opmerkingen en vragen van bestuur en discussie met de leden
  • Pauze
  • Vervolg discussie 
  • Werkgroep COPD: folder; KNGF richtlijn; Chronisch ZorgNet 
  • Open Podium 
  • Rondvraag
  • Sluiting door de voorzitter 

 Aanmelding via deze link