Aanmelding ledenbijeekomst

Beste FOZL-leden,

 
Namens het bestuur wil ik jullie uitnodigen om deel te nemen aan onze najaarsbijeenkomst die plaats gaat vinden op dinsdag 19 oktober om 19.30 uur.
Het bestuur vindt het belangrijk om na een aantal online-vergaderingen onze leden weer persoonlijk te kunnen begroeten.
In het kader van de versoepelingen van de corona maatregelen is dit nu weer mogelijk op onze vertrouwde vergaderlocatie in zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen.
 
Aanmelden via onze website www.fozl.nl

De agenda van deze bijeenkomst:

 

- Opening door de voorzitter (19.30 uur)

- Goedkeuring notulen

- Terugblik vergadering Mijn Zorgtransitie (4 oktober) en stand van zaken

- FOZL begroting 2021

- Mijn Zorgtranistie

- Stand van zaken werkgroepen

- Inventarisatie webinar LDF

- Open podium

- Rondvraag

- Afsluiting (21.30 uur)

 

Let op:

 

De zaalbeheerder is verplicht om een toegangscontrole uit te voeren. 

Dit houdt in dat een QR-code vereist is óf voor de niet-gevaccineerden een negatieve testuitslag die binnen 24 uur van de bijeenkomst is afgenomen.

 

Verder stuur ik jullie de presentatie van maandag j.l. over Mijn-zorgtransitie in onderstaande link.

 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=ae4803f3fd&attid=0.1.3&permmsgid=msg-f:1713518036301076546&th=17c7a3934df35842&view=att&disp=safe
Jos Coenjaerts
secretaris FOZL

Aanmelding via deze link