Online Ledenbijeenkomst FOZL


 roncoerver    21 okt 2020 : 13:00
 FOZL    FOZL Leden

favicon.png

Online Ledenbijeenkomst FOZL 3 november 2020 19:30 uur

Beste FOZL-leden,

 

 

Door de actuele coronamaatregelen is het NIET mogelijk om de aangekondigde ledenbijeenkomst op 3-11 door te laten gaan.

We zijn genoodzaakt deze fysieke bijeenkomst te annuleren, maar nodigen alle leden uit voor een online-bijeenkomst via Teams.

 

Onderstaande vinden jullie de link om deel te nemen aan de ledenvergadering.

Graag willen we jullie verzoeken om dit bericht door te sturen naar alle praktijkeigenaren en/of medewerkers binnen jullie praktijk.

Verder wil ik alle deelnemers verzoeken om via een reply op dit bericht aan te geven wie wil deelnemen aan de vergadering.

Tenslotte wil ik jullie verzoeken om eventuele punten voor de rondvraag al aan te leveren bij het secretariaat.

 

De agenda voor deze vergadering zal z.s.m. worden verstuurd, maar zoals al eerder medegedeeld heeft Jacques Krijgsman toegezegd om te spreken over de Transitie van de Zorg van 2e naar 1e lijn.

 

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur,

 

Jos Coenjaerts

 

 

 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Titel: Ledenbijeenkomst FOZL 3-11-2020

Deelnemen via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 • Agenda FOZL ledenbijeenkomst (03-11-2020)

  Online (via Teams)

  Aanvang: 19.30 uur (aanmelden via Teams kan vanaf 19.15 uur)

   

  Agenda:

  • Opening en welkom door de voorzitter
  • Goedkeuren notulen FOZL ledenbijeenkomst (12-11-2019)
  • Activiteiten in 2020
  • Presentatie Jacques Krijgsman
  • Uitkomsten overleg FOZL bestuur met CZ
  • Samenvatting vorige ledenraadpleging en feedbackrondes (vragenronde 1 en 2)
  • Aankondigen komende ledenraadpleging (vragenronde 3 en 4)
  • Werkgroep COPD
  • Begroting 2021, goedkeuren jaarstukken 2019 en kascontrole
  • Open podium
  • Rondvraag
  • Sluiting door de voorzitter

   

Aanmelding via deze link.
Jos Coenjaerts
Secretaris FOZL