Bijeenkomst Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd


 roncoerver    16 mei 2022 : 07:39
 Niets    FOZL Algemeen

download.png

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt u uit voor een startbijeenkomst over het toezicht op leefstijlbegeleiding in de zorg in gemeente Heerlen. De inspectie kijkt naar hoe persoonsgericht leefstijlbegeleiding is voor volwassenen met overgewicht of

Geachte mevrouw, meneer,

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt u uit voor een startbijeenkomst over het toezicht op leefstijlbegeleiding in de zorg in gemeente Heerlen. De inspectie kijkt naar hoe persoonsgericht leefstijlbegeleiding is voor volwassenen met overgewicht of die roken. Het gaat daarbij om geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op:

 

Datum:        maandag 13 juni 2022

Tijd:            17.30- 19.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur met versnapering)

Locatie:       Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen

 

Waarom deze uitnodiging?

U ontvangt deze uitnodiging omdat u betrokken bent bij de zorg voor volwassen met leefstijlbegeleiding voor gezond gewicht of stoppen met roken. Dat kan zijn als bestuurder/manager of zorgverleners uit de huisartsenzorg, paramedische zorg, tweede lijn, gemeente, GGD, zorgverzekeraar of als leefstijlbegeleider, zoals leefstijl-, of stoppen met roken coach.

 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over de inhoud van het toezicht en de medewerking die wij van u vragen. Ook willen we graag met u verkennen welke ervaringen er al zijn met leefstijlbegeleiding in de gemeente Heerlen.

 

Meer informatie over de achtergrond, het doel en de opzet van ons toezicht vindt u in het informatieblad in de bijlage.

 

Aan-, of afmelding startbijeenkomst

Wij verzoeken u om u vóór 30 mei 2022 aan te melden door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar preventie@igj.nl.

Bent u verhinderd? Dan stellen wij het op prijs als u iemand uit uw organisatie kunt afvaardigen om de bijeenkomst bij te wonen. Mocht zowel u als iemand anders van uw organisatie niet komen, wilt u ons dat dan ook laten weten door bijgevoegd aanmeldformulier in te vullen?

 

Vragen?
Als u vragen heeft over deze brief of over dit toezicht kunt u ons per mail bereiken via preventie@igj.nl of via het algemene telefoonnummer van IGJ: 088-1205000. 

 

De inspectie ziet uit naar uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Petra Reulings

Coördinerend inspecteur, projectleider

 

Bijlagen: informatieblad, aanmeldingsformulier